TECHNOLÓGIE

TECHNOLÓGIE

Predúprava

Pred samotným nanášaním požadovanej farby používame chemické ošetrenie povrchu materiálov. Príprava povrchu materiálu sa vykonáva pri iných podmienkach pre železo a iných pre hliník. Pre železo sa používa železité fosfátovanie a pre hliník nová technológia dezoxidácia a následne pasivácia povrchu,titánovanie. Obe sa aplikujú ponorom do roztoku, následnými oplachmi v demineralizovanej vode a ďalším ponorom do pasivačného roztoku, pričom každý ponor má svoj stanovený technologický čas a teplotu roztoku.

 

Aplikácia farby

Nanášanie práškových farieb na kovový výrobok spočíva v tom, že častice prášku sa elektrický nabíjajú, pričom upravovaný kovový výrobok je uzemnený. Prášková farba drží na povrchu upravovaných kovových výrobkov vplyvom elektrostatických síl. Čím vyšší je merný odpor prášku, tým lepšie priľne k lakovanému povrchu. Príťažlivosť trvá po dobu niekoľkých hodín. Častice prášku sa nabíjajú dvomi spôsobmi:

• elektrostatickým nabitím, kde prášok prechádza vysokonapäťovým poľom sústredeným v tryske striekacej pištole
• tribostatickým nabitím, kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu v nabíjacích trubiciach

 

Vypaľovanie farby

Polymerizácia a vytvrdzovanie práškovej farby prebieha vo vypaľovacej peci pri teplotách od 180 do 220 ºC po dobu 15 až 20 minút.
Maximálne rozmery výrobku 1100x1200x4000mm.